1. Ana Sayfa
  2. Yayınevi Dizileri

Ketebe Yayınları Menâkıbnâme

Ketebe Yayınları Menâkıbnâme
0

Ketebe Yayınları Menâkıbnâme. Ketebe Yayınlarının yepyeni dizisi: Menâkıbnâme. Menâkıbnâme, menkabelerden bahseden eserlerdir.

Ketebe Yayınları Menâkıbnâme

Hamzaname – Sahibkırân ve Hamzazade Rüstem’in Maceraları

Yazar: Reyhan Çorak
Yayınevi: Ketebe
Sayfa Sayısı: 136

Atanın üstadı Hızır Aleyhisselam’dır. Ona şöyle pend ü nasihat etmiştir: ‘Yâ Hamza! Kimseye evvel hamle etmeyesin. Kaçanı kovalamayasın. Senden eman dileyenin emanını kesmeyesin. Kuvvetinle mağrur olmayasın. Altın ve akçeyi hesapsız taşıyasın. Avradını nikâhsız tutmayasın.’

Hikâyelerin hâkim konusu kâfire karşı savaştır. Olaylar, mekânlar, kişiler değişir fakat ana tema devam eder. Cihat sahnelerinde düşman öncelikle İslam’a davet edilir. Müslüman olması durumunda, İslam’ın bütün ahlaki vasıfları bu şahsiyete yüklenir ve tam bir Müslüman muamelesi görür. Artık namusludur, güvenilirdir, özü sözü birdir… Hikâye boyunca da o şahsın artık hiçbir hatası, kusuru görülmez. Şayet düşman Müslüman olmazsa, o zaman da güç dengeleri gözetilerek savaşılır.

Bütün bu özellikler dikkate alındığında, hikâyelerin daha ziyade yeniçeriler arasında dinlendiği de göz önünde bulundurulursa, Hamzanâmelerin İslam’ın cihat ruhunu canlı tutan ana kaynaklardan biri olduğu anlaşılmaktadır.

hamzaname - sahibkırân ve hamzazade rüstem’in maceraları
ketebe yayınları menâkıbnâme 5

Şaban-ı Veli Menkıbeler

Yazar: Ömer Fuâdî
Yayınevi: Ketebe
Sayfa Sayısı: 160

Menkıbe, Allah dostları olan evliyâların hâlleri ve onların elinden çıkan hârikulâde olaylar anlamına gelmektedir. Geleneğimizde büyük mutasavvıfların hayatları, hâl, hareket, davranış ve sözleri yine sûfî kimliğe sahip yazarlar tarafından derlenmiştir ve menâkıbnâmeler hâlinde telif edilmiştir.

Elinizdeki bu kitap, dünyada etki sahası geniş bir tarikatın pîri olan Şa‘bân-ı Velî Hazretlerinin (ks) menkıbelerinden oluşmaktadır. Şa‘bân-ı Velî Hazretlerinin (ks) hâlinden bizi haberdar ettiği için çok kıymetli olan bu eserin kıymetini daha da artıran bir durum var: Menkıbelerin Şa‘bân-ı Velî Hazretlerinin (ks) Kastamonu’daki tekkesinde kendisinden sonraki beşinci postnişin olan Şeyh Ömer Fuâdî (ks) tarafından kaleme alınması.

Şa‘bân-ı Velî Hazretleri (ks) gibi büyük bir mutasavvıfı anlatan ve Şeyh Ömer Fuâdî (ks) tarafından derlenen bu kitap çok nadide bir menâkıbnâme olma özelliğini taşıyor.

şaban-ı veli menkıbeler
ketebe yayınları menâkıbnâme 6

Hamzaname – Hamzazade Rüstem ile Said-i Nebîre’nin Maceraları

Yazar: Reyhan Çorak, Saime Çakmak
Yayınevi: Ketebe
Sayfa Sayısı: 128

Onlar giderken Daye Kadın gördü ki şehir tarafından toz toza karışır vâfir asker gelir. Hemen haber eyledi. Baktılar ki iş fenaya varır. Said, Bânû’ya baktı, Bânû’nun rengi tegayyur olmuş. “Ey Bânû-yı Cihan, sen duayla meşgul ol. İnşallah ben bunları kuzgun yavrusu misali târumar ederim” dedi. Bânû gayrete gelip “Server, ben senden evvel meydana gireyim. Atamın namudâr pehlivanı yoktur. Hepsi âdem yokluğundan pehlivan olmuşlardır.” derken düşman askeri gelip yetişti.

Bu dört tane Allah dostu, otuz bin küffara mukabil oldu. Said-i Nebire, nara-ı tantana ile öyle bir Allahuekber nidası savurdu ki nice kâfirler kıyamet koptu sanıp akılları çâk oldu. Nebire, “Ey kavm-i müşrikîn, ben hayli zamandır kâfire kılıç urmadım. Bu kadarca kâfirle kanaat edemem. Şimdi kim cehennemin kapısını evvel açmak isterse karşıma çıksın!” dedi.

hamzaname - hamzazade rüstem ile said-i nebîre’nin maceraları
ketebe yayınları menâkıbnâme 7

Hamzaname – Hamzazade Rüstem’in Cenk ü Cidali

Yazar: Reyhan Çorak
Yayınevi: Ketebe
Sayfa Sayısı: 136

Hamzanâmelerde ana tema cihat ve cihat ahlakıdır. Muhteva bu konu üzerine kurulur, kaideler tamamen İslam’ın savaş anlayışı üzerine şekillenir. Cihat, metnin kurgusu içinde tamamen canlı tutularak işlenir. Okuyucuya veya dinleyiciye bahsi geçen konu, kitabî bilgi vermek maksadıyla değil, gâzâ ruhunu ve hissiyatını canlı tutmak maksadıyla anlatılır. Bu kitap, Hamzanâme serisinin 19. cildini ihtiva etmektedir. Konu itibariyle neredeyse tamamen cihat üzerine inşa edilmiş hareketli bir metindir.

Sahnelerin sürekliliği hiç sekteye uğramadan devam eder. Cengin biri biter, biri başlar ve süreçte cihat kaidelerine titizlikle riayet edilir. “Söyle herkes hazır olsun. Yarın cenk olacak, er olan er meydanına çıksın.” deyince münadiler asker arasında nida eyledi. Çün sabah oldu. İki taraftan da at u fil ü gergedan arkasına pehlivanlar müheyya olup meydan yerine geldiler. Alaylar, saflar bağlayıp ceng-i harbîler çalındı.

At u fil ü gergedan naleleriyle dağ u sahralar yankı yankı olup sayd u sadalar âsumâna peyveste oldu. Er meydanına kim evvel çıkar deyip iki taraftan da askerler muntazır oldu. Zilzâl elli dört arş kaddiyle meydana atını sürüp arz-ı hüner ederek “İşte İrsal Şâh oğlu Zilzâl bu meydanda! Yâ Rüstem, istersen gel sen mukabil ol istersen eş gönder, yoldaş gönder istersen on beş on beş gönder!” nidasıyla Rüstem’i meydana davet etti. Erlik damarları cûşa gelen Rüstem’in göğsü kös misali güm güm atmaya başladı…

hamzaname - hamzazade rüstem’in cenk ü cidali
ketebe yayınları menâkıbnâme 8
E-Bülten Abonesi Olun

En yeni içeriklerimizden ilk sizin haberiniz olsun!

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Gizlilik politikamızda daha fazlasını okuyun.
Lütfen spam klasörünü kontrol edip güvenli olarak işaretleyin.

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

2017 yılının Aralık ayında kurulan ve farkındalık yaratmak amacıyla gönüllülerin oluşturduğu bir topluluk.

Yorumunuzu Bekliyoruz