1. Ana Sayfa
  2. Yayınevi Dizileri

Everest Yayınları – Che Kitaplığı

Everest Yayınları – Che Kitaplığı
0

Everst Yayınları Che Kitaplığı

14 Haziran 1928’de Arjantin’de doğdu. Tıp eğitiminin bitirerek doktor oldu. Latin Amerika kıtasında yaptığı yolculuklarda tanık olduğu yoksulluk ve sefaletle değişen hayat görüşü, daha sonra bütün dünyayı sarsan devrimci yürüyüşüne de kaynaklık etti.

Guetemala İç Savaşı’nda doktor olarak görev yaparken Kübalı devrimcilerle tanıştı. Fidel ro Cruz’la birlikte Küba diktatörü Batista’ya karşı yürütülen Gerilla savaşına katıldı. Birlikte Küba Devrimi’ni gerçekleştirmelerinden sonra Küba Sosyalizminin yapılanmasında önemli görevler üstlendi; Küba Ulusal Bankası Başkanlığı ve Sanayi Bakanlığı yaptı. Ancak 1965’te tüm görevlerden istifa ederek, emperyalizme karşı mücadeleyi yaygınlaştırmak amacıyla önce Kongo’ya, daha sonra Bolivia’ya gitti.

9 Ekim 1967’de Bolivia ordusuna tutsak düştü ve yargılanmaksızın kurşuna dizildi. Mücadelesi ve efsanevi kişiliği, başta 1968 isyancıları olmak üzere, dünyadaki tüm devrimci hareketleri etkilemeyi sürdürdü.

İlginizi Çekebilir: Everest Yayınları Unutulmayan Kadınlar Dizisi

Che Kitaplığı

Motosiklet Günlükleri

Yazar: Ernesto Che Guevara
Çevirmen: Osman Akınhay
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı: 198

“Bizim gibi kâşifler burjuvalara otel parası ödemektense ölmeyi tercih ederler.”

Bu kitap, Che’nin 23 yaşında Alberto Granado’yla birlikte bir motosikletle çıktığı ilk Güney Amerika yolculuğunda tuttuğu günlüklerden oluşmaktadır. Che’nin derdi Amerika’yı keşfetmekti bir bakıma. Nitekim içindeki çağrıya uymamazlık edemeyip, üniversite eğitimini, ailesini, hatta ilk aşkı Chicniya’yı geride bırakarak yollara vurmuştu kendini.
Çeşitli ülkeleri dolaştıkça ve özellikle cüzamlıların bulunduğu hastaneleri ziyaret ettikçe, gözlerinin önündeki tablo netleşmeye başlamıştı: Hem tüm insanlığı ikiye ayıran muazzam bölünme gerçekleştiğinde halkın yanında saf tutmaya karar veriyor, hem de tüm Amerika kıtasını Yankiler dışında bir melez ırka ait sayıyordu. Kadehini Birleşik Amerika için kaldıran bir Amerikalı!

‘Lanetli’ insanlar tüm burjuvalardan çok daha yakındı bu sergüzeşte. Cüzamlıların Ceh’yi ve Alberto’yu sevmelerinin nedeni, bu iki kafadarın onlarla çekinmeden sohbet etmeleri, dertlerini dinlemeleri ve futbol oynamalarıydı mesela. Biz de bu arada Che’nin Albert Camus’yle ortak bir noktasını da keşfediyordu: ikisi de kaleciydi.

Dolayısıyla bu kitap, sonu bir gerilla mücadelesine varan ve Küba Devrimi’ne giden bir serüvencinin ağzından anlatılmış bir yol hikâyesidir aynı zamanda…

motosiklet günlükleri
everest yayınları - che kitaplığı 12

Küresel Adalet

Yazar: Ernesto Che Guevara
Çevirmen: Yıldız Ersoy Canpolat
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı: 68

Everest Yayınları’nın İspanyolca aslından yapılan çevrisiyle yayımladığı Küresel Adalet’te Che Guevara bir kez daha emperyalist saldırı ve sömürünün yerini insanların birlik ve beraberliğinin aldığı farklı bir dünyaya devrimci bir kapı açıyor.

“Yo uzun ve güçlüklerle doludur. Kimi zaman yanlış yola sapıldığı için geri dönmek gerekir. Bazen de çok hızlı yüründüğü için yığınlardan koparız. Ağır yürüdüğü durumlarda da bizi adım adım izleyenlerin soluğunu ensemizde hissederiz. Devrimci tutkumuzla yollar açarak olabildiğince hızlı yürümeye çalışıyoruz. Ama yığınlarla beslenmek zorunda olduğumuzu, yığınların da ancak kendimizi örnek gösterip yüreklendirebilirsek daha hızlı ilerleyebileceklerini biliyoruz.”
Ernesto Che Guevara

küresel adalet
everest yayınları - che kitaplığı 13

America Latina

Yazar: Ernesto Che Guevara
Çevirmen: Süleyman Doğru
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı: 660

“Cesurca davranıp bagajımı terk edene dek yaşamım bir çelişkiler okyanusu gibiydi. Sonra sırt çantamı yüklenip Garcia Yoldaşımla birlikte bizi buraya kadar getirecek yollara düştüm. El Pasoda United Fruit Şirketi’nin arazilerinin içinden geçme fırsatım oldu ve kapitalist ahtapotun kollarının korkunçluğuna bir kez daha ikna oldum. Özlemle andığım Merhum Yoldaş Stalin’in bir resminin önünde bu kapitalist kollar tamamen koparılıp yok edilmediği müddetçe mücadeleyi bırakmayacağıma ant içtim. Guatemala’da kendimi geliştirecek ve gerçek bir devrimci olmak için bende eksik bir devrimci olmak için bende eksik olan unsurları tamamlayacağım.”

America Latina, günlükleri, makaleleri, konuşmaları ve röportajlarından seçmelerle Che’nin Latin Amerika yazılarını ilk defa kapsamlı bir biçimde bir araya getiren etkileyici bir antoloji.

america latina
everest yayınları - che kitaplığı 14

Punta Del Este

Yazar: Ernesto Che Guevara
Çevirmen: Süleyman Doğru
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı: 164

Küba delegasyonu hakkında Che şunları söylemişti: “Bütünüyle çok sağlam bir duruş sergilediler; yoldaşlarımın tamamı çok önemli bir görevin üstesinden başarıyla geldiler. Disiplin açısından örnek bir çalışma gerçekleştirdik diyebiliriz…” Atölyede, Magali Goza’nın hatıralarını dinlerken insanların gözünde canlanan işte bu kendini göreve adama duygusuydu. Che’nin tarzı ve etkisi bütün çalışma arkadaşları üzerinde büyük bir iz bırakmıştı.

Bu elinizde tuttuğunuz kitapta yer alan belgeler 40 yıldan fazla bir süre önce vuku bulmuş olayları bir özet şeklinde yansıtmaya çalışmaktadır. Buradaki amaç sadece Kuzey Amerikalıların Latin Amerika’ya dayatmaya çalıştıkları hegenomik politikalara ait yeni bir sayfayı daha ortaya koymak değil, aynı zamanda onların, günümüzdeki küreselleşme ve neoliberalizmin şart koştuğu taleplerle desteklenen ekonomik ve politik iktidarlarını korumak için ısrarla ortaya attıkları, yeni binyılın “Yeni Tezgâhlarının” bütünüyle kavramasını sağlamak.

punta del este
everest yayınları - che kitaplığı 15

Che Guevara Burada

Yazar: Ernesto Che Guevara
Çevirmen: Yıldız Ersoy Canpolat
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı: 551

“Che erdemlerini, olağanüstü kişiliğinde toplamaktadır. O, yenilmez eylem adamı olarak öne çıktı, ama Che yalnızca yenilmez bir eylem adamı değildi: Che derin düşünce adamıydı, imgelemi olan zeki bir insandı, derin kültür adamıydı. Yani kişiliğinde, düşünce adamı ile kültür adamını birleştirmişti. Onun için gelecek kuşaklara, yalnızca asker olarak göze çarpan deneyimlerini ve bilgi birikimini değil, aynı zamanda beyninin ürünlerini de miras bıraktı.”

Che Guevara Burada, 1950’lerin ve 1960’ların Küba’sı ile Latin Amerika’sını anlamak için bulunmaz bir kaynak.

che guevara burada
everest yayınları - che kitaplığı 16

Devrimci Savaştan Kesitler

Yazar: Ernesto Che Guevara
Çevirmen: Süleyman Doğru
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı: 344

Bu kitabın öyküsü, devrimci savaşla ilgili olarak Che tarafından kaleme alınan ve daha sonra, bir kez daha yayınlanırsa diye, yine onun tarafından düzeltmelere ve eklemelere uğrayacak olan kimi kesitleri bir araya getiren bir kitabın 8 Mayıs 1963’te okurun eline ulaşmasıyla başlar.

Bugün elinizde tuttuğunuz bu baskı daha öncekilere nazaran çok daha derli toplu ve eksiksiz, zira bazı notların yanı sıra üzerinde düzeltmelerin yapıldığı sayfaların kopyalarına da yer veriyor.

“Halkımın özgürlük savaşının son bölümünün vakanüvisi diye nitelendirebileceğimiz bir kişi tarafından kaleme alınan bu kitaptan umarım faydalanır ve yeni şeyler öğrenirsiniz, pusu kurun, kararlar alın ve en görmüş geçirmiş ve en sevilen liderlerinden birinin deneyimleri aracılığıyla halkımın savaşçılarıyla beraber özgürlük için mücadeleye katılın. Ancak okumanız sona erince silahlarınızı, günümüzün en güçlü silahları olan bilgi ve algılamaya asla terk etmeyin, daha güzel bir dünya için hep birlikte savaşmaya devam edelim, zafere kadar daima!”

devrimci savaştan kesitler
everest yayınları - che kitaplığı 17

Büyük Tartışma

Yazar: Ernesto Che Guevara
Çevirmen: Süleyman Doğru
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı: 486

“Bu 20. ölüm yıl dönümümde benim alçakgönüllülükle istediğim şey, Che’nin ekonomiyle ilgili düşüncesinin bilinmesi; Burada, Latin Amerika’da bilinsin, dünyada bilinsin; gelişmiş kapitalist dünyada üçüncü dünya ülkelerinde ve sosyalist dünyada, oralarda da bilinsin! Bizim değişik türden bir sürü metin ve çok sayıda kitap okumamız gibi, sosyalist cephe de Che’nin ekonomiyle ilgili düşüncesini bilsin. Bilsinler! Hemen alıp kullansınlar demiyorum, buna karışmaya hakkımız yok; herkesin kendi ülkesine en uygun düşünceyi, kuramı, tez alması gerekir. Herkesin kendisine en uygun olan yöntemi ya da sistemi uygulama hakkına sonuna kadar saygı duyuyorum! Sadece istiyorum ki, fikirlerin çarpıştığı eğitimli bir ülkede, eğitimli bir dünyada Che’nin ekonomiyle ilgili düşüncesi bilinsin.”

 

büyük tartışma
everest yayınları - che kitaplığı 18

Bellekteki Che

Yazar: Ernesto Che Guevara
Çevirmen: Bülent Kale
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı: 310

“Bellekteki Che,” Che Guevara kitapları arasında özel bir yere sahip. Che’nin ailesi, bu kitap için özel arşivlerinin kullanımına izin verdi. Bu kitapla Che Guevara’nın özel dünyası aydınlanıyor; olağanüstü samimiyeti, ironisi ve tutkusu açığa çıkıyor.

Guevara aile albümünden seçilen bu fotoğraflar, efsanevi bir devrimcinin hayret verici duyarlılığını ve sanatçı yönünü de gözler önüne seriyor. Amatör fotoğrafçılığa tutkuyla bağlı olan Che’nin, daha önce hiç yayımlanmamış kendi çektiği otoportreleri, bu seçkinin en özel parçalarını oluşturuyor.

“Yoldaş,
Ailem İspanya’nın hangi bölgesinden geliyor, gerçekten bilmiyorum. Elbette atalarım çok önce çıktılar oradan, bir ayakları geride kaldı, ötekisi ileride, ama ben onlara ait bilgileri saklamadıysam bu durumun gereksizliğindendir.

Yakın akraba olduğumuzu sanmıyorum, ama dünyada gerçekleşen herhangi bir adaletsizlik karşısında eğer siz de öfkeyle titriyorsanız, yoldaşız demektir ve bu çok daha önemlidir.

Devrimci selamlarımla,
Vatan yahut ölüm. Kazanacağız!
Kmtn. Ernesto Che Guevara”

bellekteki che
everest yayınları - che kitaplığı 19

Gerilla Savaşı

Yazar: Ernesto Che Guevara
Çevirmen: Süleyman Doğru
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı: 164

“Bu halk mücadelesinin herhangi bir anında, gerilla topraklarının içinde ve dışındaki sivil örgütlenmenin şemasıdır. Tüm bu anlatılanları en üst derecede mükemmelleştirmenin olanakları mevcuttur; bir kez daha tekrarlıyorum, benim ağzımdan konuşan küba devrimi deneyimimizdir, yeni deneyimler bu kavramları değiştirebilir ve iyileştirebilir. Burada verdiğimiz bir şemadır, bir kutsal kitap değil.”
Ernesto Che Guevara

gerilla savaşı
everest yayınları - che kitaplığı 20

Bolivya Günlüğü

Yazar: Ernesto Che Guevara
Çevirmen: Ragıp Zarakolu
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı: 192

Bolivya Günlüğü, Che Guevara’nın ünlü son notları. Ekim 1961’de Bolivya ordusu tarafından ele geçirildiğinde sırt çantasında bulundu. O günden sonra da uluslararası arenada kendine milyonlarca okur buldu. Che’nin en büyük oğlu Camilo, günlüğün bu baskısını yeniden gözden geçirdi ve bir önsöz yazdı.

Bolivya günlüğü, dünya çapında bir ikon olmayı başarmış bu büyük devrimcinin, hayatının son gerilla günlerini anlattığı sessiz bir metin.

“Bugün 39 yaşıma bastım, gerillacılıktaki geleceğim hakkındakaygılarımın başlayacağı yaşa doğru amansızca ilerliyorum: şimdilik ‘tam’ım.”
Ernesto Che Guevara, 14 Haziran 1967

bolivya günlüğü
everest yayınları - che kitaplığı 21

Küba’da Sosyalizm ve İnsan

Yazar: Ernesto Che Guevara
Çevirmen: Çiğdem Öztürk
Yayınevi: Everest Yayınları
Sayfa Sayısı: 27

Küba’da Sosyalizm ve İnsan, ilk olarak Küba’da,1965 yılının Ocak ayında, Havana’daki “Verde Olivo” adlı derginin iki sayısında art arda yayımlandı. “Marcha”, aynı yılın kasım ayında yazıyı yeniden yayımladı. Amacı Arjantin’de bir çıkış yapmaktı, çünkü haftalık dergi bundan bir ay önce Buenos Aires’te resmi makamlar tarfından yasaklanmıştı. Che, Bolivya’da hayatını kaybettikten birkaç sonra, eser Havana’da ilk defa kitap halinde basıldı.

21. yüzyıl henüz başlamışken, Che’nin kederli ve çarpıcı yaklaşımı, bize miras bıraktığı eserlerin tümünde ve özellikle bu kısa ve özlü denemesinde ahlaka ve öngörüye dair verdiği dersleri doğruluyor. Fikirler ve gelecek dimdik ayakta. Şüphesiz: tam özgürlüğümüzün iskeleti kuruldu, “tek eksik, kanlı canlı bir vücut ve giysiler, onu da yaratacağız.”

küba'da sosyalizm ve i̇nsan
everest yayınları - che kitaplığı 22
E-Bülten Abonesi Olun

En yeni içeriklerimizden ilk sizin haberiniz olsun!

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Gizlilik politikamızda daha fazlasını okuyun.
Lütfen spam klasörünü kontrol edip güvenli olarak işaretleyin.

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

2017 yılının Aralık ayında kurulan ve farkındalık yaratmak amacıyla gönüllülerin oluşturduğu bir topluluk.

Yorumunuzu Bekliyoruz